November 12, 2015

Lyrics

Med förbittrade miner och nävarna knutna,
skriker ni alltid samma paroller.
Ni må vara unga men taktiken är gammal,
splittra folket i klasser och roller
Vi ropar.

Hej och hå - ni är de rödas blinda skara.
Hej och hå - er dumhet är en fara.
Hej och hå - låt er ej föras bakom ljuset.
Hej och hå - tänk för en gångs skull klart

Man har lärt er dessa förljugna fraser,
för att sanningen ni ej ska finna.
Genom det blir vägen mot utveckling stängd,
och en splittring av folket begynnas
Vi ropar.

Koncerner de plundrar och bankerna härskar,
väldens folk de dör ut.
Det kämpar vi emot, vi tänker ej smittas
av en värld där förnuftet är slut
Vi ropar.

Om ni äntligen sanningen finner,
att klasskamp endast kan splittra.
Vägen till frihet är folklig gemenskap,
för att få orättvisorna att försvinna
Vi ropar.

Att vi, likt er, är emot exploatering
och fördömer globaliseringens framfart.
Då stapplar ni ej blinda mot framtiden längre,
då kämpar vi svenskar tillsammans
Vi ropar.

Hej och hå - vi är Sveriges sunda skaror.
Hej och hå - och vi ser alla faror.
Hej och hå - vi kan ej föras bakom ljuset.
Hej och hå - och vi tänker alla klart.

Show moreShow less