May 25, 2016

Lyrics

ימים של קיץ או חורף
בלי אביב ובלי סתיו
אני לא חוזר אלייך
זה הסוף זו התחלה
רק מלחמה אם תבוא
תחזיר אותנו הביתה

כמו אהוב לאהובה
כמו אחרי המלחמה (אם תבוא)

ועכשיו לאכול

לשתות מהיין
אחר כך נרקוד
ונעלה אליי הבית
ועכשיו לצעוק
ואחר כך ליפול

ליפול בשקט
ליפול בין זרועותייך

והעיר, עיר של קיץ
בתל אביב אין סתיו
הכל חוזר אלייך
גם סוף גם התחלה
רק מלחמה אם תבוא
תחזיר אותנו הביתה
כמו אהוב לאהובה
כמו אחרי מלחמה (אם תבוא)

ועכשיו לאכול
לשתות מהיין
אחר כך נרקוד
ונעלה אליי הבית
ועכשיו לצעוק
ואחר כך ליפול
ליפול בשקט
ליפול בין זרועותייך

Show moreShow less