May 15, 2016

Lyrics

את רוצה אותי מבוית
את רוצה אותי ער
את רוצה אותי
חי ומדבר
את רוצה אותי רך
רוצה אותי פרא
אחד שמדבר על הדברים האלה
אקטיבי יוזמטיבי סנסטיבי
רק לא אחד מאלה

את רוצה אותי מלך
אחד שיש לו מילה
כדי להציל את האהבה
זאת מלחמה על הבית

כמה פעמים
כבר עמדתי ליד הדלת
את מכירה את ההצגות שלי
ליד הדלת
אני מוחל על כבודי
על הברכיים
בולע את הרוק
נושך את השפתיים
אקטיבי יוזמטיבי סנסטיבי
רק לא אחד מאלה

זאת מלחמה בין טוב לטוב
על הזכות לאהוב
יום יום
על השפיות על הביטחון
יום יום

את רוצה אותי מלך
אחד שמבקש סליחה
כדי להציל את האהבה
זאת מלחמה על הבית

Show moreShow less