January 25, 2016

Lyrics

אילו רציתי
הייתי מספר לך
את כל הפרטים
שאת רוצה לדעת
אבל אני נמנע
את כועסת אז אני נכנע
ונותן לך ישר בפנים
אני בתוך משבר
אז אל תגידי לי
להתמודד
אני רוצה להתמסטל
כדי לצאת מזה.

אני מכור, אני גמור
אבל רואה נכון
הדפוק הזה עושה לך טוב.

הסיפור מסתבך
חפצים עפים
אני ממיין מה לפח
מה לתיקונים
את אומרת שאני מסוכסך עם עצמי
ומנסה להרוס
משהו טוב
כי אני חושב שזה יצירתי.

אני מכור, אני גמור
אבל רואה נכון
הדפוק הזה עושה לך טוב.

עכשיו אני חי בזוג וכל החיים לפני
לפחות כך נדמה לי
עד שמתברר שיש אישה מעלי
אז אני שואל:
האם אני תמיד אהיה כל כך לחוץ?
עד שאני מתגמד ורוצה להעלם
לחזור לרחם, להיות תינוק.

אני גמד, אני נחמד
אבל לבד מאוד
הדפוק הזה עושה לך טוב.

Show moreShow less