November 12, 2015

Lyrics

ובכלל מי אני בן תערובת חסר גזע
לא מאמין אפילו לעיני שנשארות פקוחות ולא רואות דבר
ובכלל מי אני בן כלאיים שפל רוח
לא מאמין אפילו לרגלי הצולעות על שלפוחיות
של מים רותחים של סיר בשר מתכלה
של אובדן דרך תמידי שמחזיק בי ששונא אותי הפרצוף הזה שאתם רואים
הוא לא שלי
השרירים האלה שאתם רואים הם רק אוויר לא יותר
מדדה מדלת לדלת אין פתחון פה לעבריינים
גופי מתפורר מכל כך הרבה סמים מכל כך הרבה כדורים
מכל כך הרבה שעות אבודות בתוך יקום מבעבע
מתבוסס מדלת לדלת לדלת עירום ועריה
בין הערביים הלילה יורד
צלליות חולפות על השביל
מתרוצץ מפחד עתיק שמכה בי ששונא אותי
אני עומד מולו קטן כל כל קטן זה לא יאומן
מעיר חטאים אני בורח
דבק בי כבר הפשע מה רצונך
מה עשיתי לאיזה פשע לא התמכרתי
לול של תינוק עולה באש
ומחייך לו ובוהה
יש לו כמה זיפים ושפם ועין אחת זדונית
שינועו הלוחות ויעלה לו הים
ויוצף העולם במים מלוחים
ונקבר חיים זה מה שמגיע לנו
נבלות האדם כהים כהים אדישים פוחזים
שקרנים מעלי אובות והמים, המים, המים
שיר!

לזכרו של גבריאל בלחסן יהי זכרו ברוך.

Show moreShow less