November 12, 2015

Lyrics

Mula pagkabata ay pinili ko
ng tahakin ang landas
sa dumudugtong sa mga
taong tiningala ko sa taas
ng entablado kung san katulad
lamang ng iba naghangad na emosyon
ay maisalin sa musika
hanggang sa matunton ang nais
kong marating pinatatag ng mga
dagok na minsan kong dinaing
pinaniwalaan ang prinsipyong
nilakip sa pagtulay ng pag asang
ginapos ko saking magkabilang
kamay subalit sadyang kambal
ba ng kagalakan at saya
ang pighating

Show moreShow less