November 12, 2015

Lyrics

Батальона се строява за последен път,
старото се уволнява, зайците ревът.
Батальона се строява за последен път,
старото се уволнява, зайците ревът!

Ах, кога ли, ще дойде денят,
да се върна аз у дома?
Ах, кога ли, ще дойде денят,
да се уволня?

Show moreShow less