November 12, 2015

Lyrics

מתי לחזור ילדה שלי מתי לחזור
מתי הכעס יעבור
אהובתי אני כמו שיכור
שיכור מאהבה אלייך
אולי אני קנאי הכל מאהבה
נשבע לך בחיי שהכוונה טובה
יש לך סיבות לכעוס אבל סיבות גם לוותר
ולך סיבה אחת אם תרצי אני חוזר
הכל תלוי רק בך אני עשיתי את שלי
שלחתי לך פרחים בתקווה שתסלחי
לא יודע לא יודע מה קרה לי
יודע שזה לא בכוונה
מתי לחזור ילדה שלי מתי לחזור
מתי הכעס יעבור
אהובתי אני כמו שיכור
שיכור מאהבה אלייך
נכון אני קנאי אובססיבי ובוטה
נשבע לך בחיי שאני עוד אשתנה
אמרתי לך דברים שלא צריכים להיאמר
קינתי האהובה עשתה אותי עיוור
כמו סומא הייתי מגשש באפלה
מעריץ אותך בשקט ילדה
מתי לחזור ילדה שלי מתי לחזור
מתי הכעס יעבור
אהובתי אני כמו שיכור
שיכור מאהבה אלייך
תדליקי לי אור
ילדה שלי תדליקי לי אור
שאדע לאן לחזור
הדליקי לי כי הלילה שחור
ואין מי שישמור עלייך
מתי לחזור ילדה שלי מתי לחזור
מתי הכעס יעבור
אהובתי אני כמו שיכור
שיכור מאהבה אלייך
תדליקי לי אור
ילדה שלי תדליקי לי אור
שאדע לאן לחזור
הדליקי לי כי הלילה שחור
ואין מי שישמור עלייך

Show moreShow less