November 12, 2015

Lyrics

ลม เพ ลมพัด ร้อง ขับขานเป็นลำนำ
ว่า พี่นี้เป็นคนจร มาจากดินแดน ดาบขวาน
มาหาความรัก แม่คน งาม
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

พี่ สร้างศิลปะ ศิล ศิลศิลศิลปะ
เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัง จะเดิน ไปไหนหลายคนสน ใจ
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

ลม เพ ลมหวล หวน ให้คิด คำนึง
ถึง บนเพลงแห่งความฝัน ให้ ตัวเจ้าด้วยใจหวัง
เกินกว่าตัวฉัน จะพรรณา
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

ลมเพ ลมพัด ใช่โกหก บทเพลง ขับขาน ที่ยาว ไกล
และ สดุดี ความ จน
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

ลม เพ ลมพัด ร้อง ขับขานเป็นลำนำ
ว่า พี่นี้เป็นคนจร มาจากดินแดน ดาบขวาน
มาหาความรัก แม่คน งาม
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

ลมเพ ลมพัด ใช่โกหก บทเพลง ขับขาน ที่ยาว ไกล
และ สดุดี ความ จน
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง
แค่ อยากให้เจ้ารับรู้ เพียง อยากให้เจ้ารับ ฟัง

Show moreShow less