November 12, 2015

Lyrics

כולם בסך הכל בני אדם
הזמן על הכדור פה זמני
ואם לא אנסה להבין מי אתה
אז איך אני אדע מי אני
מרוב כל השקרים
אני הלכתי לחפש את האמת בעצמי
והוא שומר עליי כן הוא שומר
אבל משאיר את הבחירה בידיים שלי

לא הכל מן אללה
כי אם לא נקבל אחד את השני
גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו
לא הכל מן אללה
כי אם לא נקבל אחד את השני
גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו

...
עד מתי נדביק תוויות
ניכנע לחשיכת הדעות הקדומות
I&I
קיבוץ גלויות או ג'ונגל מפוצץ בנחשים ואריות
אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות
לבין אלו שאיבדו את הראש
הלוואי נמצא טיפת חמלה

לאלו שסובלים כי לא נעים להם לדרוש
לא הכל מן אללה
כי אם לא נקבל אחד את השני
גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו
לא הכל מן אללה
כי אם לא נקבל אחד את השני
גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו
...

Show moreShow less