November 12, 2015

Lyrics

היות ושחורות ראיתי,
הלוך וחזור טעיתי,
ביליתי זמן מוגזם בצל
אם זו עובדה היא תבלבל אותי ולא תניח
את דעתי תסיח.
אם להבדיל כבר מאוחר
בין תפל ובין עיקר?

כי אם כך זה כבר אמיתי
הכדור שנורה החטיא
המרוץ כבר בעצומו
ואני רץ בהילוך איטי.

אני רץ בקלי קלות
אל תוך שיגעון גדלות
אך האם מישהו רץ איתי?
אני רץ בהילוך איטי

היות וצרות עשיתי
לילות בקירות בהיתי
גיליתי עניין מועט בך
אם זו סיבה - אז זה נועד להיות כך
להבטיח
את כל מה שלא יצליח
האם להבדיל כבר מאוחר
בין מתחיל ובין נגמר?

כי אם כך זה כבר אמיתי...

Show moreShow less