November 12, 2015

Lyrics

Sampaguita ng aming lipi,
bulaklak na sakdal ng yumi
Ikaw ang mutyang pinili
Na sagisag ng aming lahi,

At ang kulay mong binusilak
Ay diwa ng aming pangarap,
Ang iyong bango't halimuyak
Sa tuwina'y aming nilalanghap.

O bulaklak, na nagbibigay ligaya,
O! paraluman, mutyang Sampaguita,
Larawang mistula ng mga dalaga;
Ikaw ang tanging bituin
Hiraman ng kanilang ganda.

O bulaklak, na nagbibigay ligaya,
O! paraluman, mutyang Sampaguita,
Larawang mistula ng mga dalaga;
Ikaw ang tanging bituin
Hiraman ng kanilang ganda.
Ang iyong talulot
Ang siyang tunay na sagisag
Ng sa dalagang puso'y wagas,
Kayumian at pagkamatapat.

Show moreShow less