November 12, 2015

Lyrics

כל היום ניסיתי לרמוז בעיניים עצובות
אני לא מרגיש טוב, לא.
זה מן משחק מחבואים מחפש מילים
אשמח אם תתקרבי. אני לא מרגיש טוב, לא.
אוהב שאת בוכה אני חזק את חלשה מוכר ואת קונה, כל דבר.

כל היום ניסיתי לראות בעיניים עצומות
אני לא מרגיש טוב, לא.
מחשבות יבשות אני עסוק בלחכות
אני לא מרגיש טוב, לא.
היו ימים טובים יותר אני ידעתי לדבר ביקשת שאספר, כל דבר. כל דבר.

בואי אל עיניי תבואי
אורות העיר כבט עכשיו את יכולה לחזור
בואי אל עיניי תבואי
יש עוד אור בינינו רק בא קרוב יש עוד אור

Show moreShow less