- Rüzgar

Report copyright infringement
March 5, 2016

Lyrics

Bizim bayramý çocuklara devredeli
Çok düþünür olduk
Bizim tarih eskidikçe çok kasýlýr olduk
MAM lazým dilimize laf geleli adam olduk sandýk
Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandýk
Ýnsan biraz kendine zaman çalmalý
Yoldan çýkýp biraz farkýna varmalý
E hayat kýsa biraz daha tatmalý
Prensipleri biraz bazen unutmalý
Her yaþýn bir güzelliði var
En güzel çaðýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr
Her günün bir güzelliði var
En güzel anýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr

Bir gel yanýma istersen
Tut elimi yeniden
Býrak kararý rüzgâr versin
Bir gel yanýma istersen
Tut elimi yeniden
Býrak kararý rüzgâr versin

Bizim bayramý çocuklara devredeli
Çok düþünür olduk
Bizim tarih eskidikçe çok kasýlýr olduk
MAM lazým dilimize laf geleli adam olduk sandýk
Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandýk

Ýnsan biraz kendine zaman çalmalý
Yoldan çýkýp biraz farkýna varmalý
E hayat kýsa biraz daha tatmalý
Prensipleri biraz bazen unutmalý
Her yaþýn bir güzelliði var
En güzel çaðýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr
Her günün bir güzelliði var
En güzel anýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr

Bir gel yanýma istersen
Tut elimi yeniden
Býrak kararý rüzgâr versin

Her yaþýn bir güzelliði var
En güzel çaðýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr
Her günün bir güzelliði var
En güzel anýmdayým
Ya gelir geçersin hayatýmdan
Ya da gelir kalýr

Bir gel yanýma istersen
Tut elimi yeniden
Býrak kararý rüzgâr versin
Bir gel yanýma istersen
Tut elimi yeniden
Býrak kararý rüzgâr versin

Show moreShow less