- Yesh Tikvah

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Tistajel po vesham misavim laolam
Yesh tzarot, daagot hajiuj neelam
Aj al tiré rak shajor ki gam ze yaabor
Vehakol istader ki Hashem yaazor

Yesh Tikva im nashir kulano yajad
Yesh emuna jazaká mikol hapajad
lo nipol lo nirad ki anajnu lo levad
Yesh lánu Hashem Ejad

Yesh Tikva im nashir kulano yajad
Yesh emuna jazaká mikol hapajad
lo nipol lo nirad ki anajnu lo levad
Yesh lánu Hashem Ejad

Ey! Ají bo ití sim yajad beyadí
Al tidag, al tifdag ki nitzad yad beyad
Hakadosh Baruj hu et kulánu ohev
Od tiré shemajar ygamer hajev

Yesh Tikva im nashir kulano yajad
Yesh emuna jazaká mikol hapajad
lo nipol lo nirad ki anajnu lo levad
Yesh lánu Hashem Ejad

Yesh Tikva im nashir kulano yajad
Yesh emuna jazaká mikol hapajad
lo nipol lo nirad ki anajnu lo levad
Yesh lánu Hashem Ejad

Yesh Tikva im nashir kulano yajad
Yesh emuná jazaká mikol hapajad
kej haam levadad kadimá nitzad laad
Vesimjá ubetov levav

Show moreShow less