April 12, 2016Fixed by sivan 

Lyrics

Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.
Jo li dic que serà prompte,
si no mo' n'anem del món:
quan es pins faran magranes
i ses figueres, melons.
La mar estarà eixuta
i hi correran carretons;
per dins es terços de botges
hi pescaran es caçons.
Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.
Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.
I llavors jo tornaré
i em casaré amb tu, si vols:
ja et pots començar a fer roba,
que hi hem de sortir bufons;
que a sa cinta portaré un arma de dos canons
i cada tron que faré
serà de dos trons bessons.
Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.
Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.
Jo tenc una enamorada
a sa banda de Migjorn
i en ser que la vaig a veure
sempre em diu que quan hi torn.

Show moreShow less