November 12, 2015

Lyrics

אין שום טעם לספור את הימים לאחור, לא
הזמן יעשה את שלו
שהכעס עבר אז רק העצב נשאר, לו
העולם חוזר לדרכו
אני לא צריך שתאמרו את שמי עכשיו
כדי שאדע ת'אמת
אל תשכחו שאמרתי עוד אז
צועק מול עולם שקט
עולם שקט

אין שום טעם לספור את הימים לאחור, לא
הזמן יעשה את שלו
שהכעס עבר אז רק העצב נשאר, לו
העולם חוזר לדרכו
אני לא צריך שתאמרו את שמי עכשיו
כדי שאדע ת'אמת
אל תשכחו שאמרתי עוד אז
צועק מול עולם שקט
עולם שקט

זה קצת מרגיש לבד
המון מול אחד
ואין עוד מי שפה ישמע קולי
ואז כמו היום לבן הופך אדום
ואין עוד מי שפה ישמע קולי

Show moreShow less