- Leilotai

Report copyright infringement
June 14, 2016

Lyrics

שוב התחלת ואמרת תנו לזמן תנו לזמן כשעצוב לי אז בורחת אל הים אל הים לא מבינה הכל אבל כבר מקבלת
המוסיקה שמתנגנת מציפה מציפה וכשההופעה נגמרת קח אותי ואותך
לא מבינה הכל אבל לאט לומדת
כמו רואה את עדר שתיקותייך מנשקת כל פחדייך מיותר לומר הלכתי מאוחר לומר נשארתי יהלום לטבעת שהבאת לבקש אותך לחשת את האור לליילותי ליילותי ליילותי ליילותי...
הבהובים של עיר בחושך תני לי זמן תני לי זמן כל הנשמות רואות בדרך היא מכה היא מכה מילים נכתבות בחול תראה לכל
יש ערך
כמו רואה את עדר שתיקותייך מנשקת כל פחדייך מיותר לומר הלכת מאוחר לומר נשארתי יהלום לטבעת שהבאת לבקש אותך לחשת את האור לליילותי ליילותי ליילותי ליילותי...
כינורות
כמו רואה את עדר שתיקותייך מנשקת כל פחדייך מיותר לומר הלכתי מאוחר לומר נשארתי יהלום לטבעת שהבאת מבקש אותך לחשת את האור לליילותי ליילותי ליילותי ליילותי... אתה האור לליילותי ליילותי ליילותי ליילותי...

Show moreShow less