November 12, 2015

Lyrics

את יודעת אני לא שומע כבר מילים
עכשיו זה זמן של מספרים
אז כמה זה עולה להישאר תמים
ואיך קשה לקנות קצת נחת
לא אנ'לא יכול לנדוד יותר
בחוץ רק בחוץ תמיד הכל חוזר

מה עשו לשיר שלנו מה מה
מה הטוב ומה נעים
השיר של החיים שלנו מה מה
מה הטוב ומה נעים

את יודעת אני לא רואה יותר פנים
עכשיו זה זמן של מספרים
אז כמה זה פשוט לשבת עם אחים
ליד שולחן ארוך ביחד
לא אנ'לא יכול לנדוד יותר
בחוץ רק בחוץ תמיד הכל חוזר

מה עשו לשיר שלנו מה מה
מה הטוב ומה נעים
השיר של החיים שלנו מה מה

Show moreShow less