- Biển Cạn

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Có người từ lâu
nhớ thương biển

Ngày xưa biển xanh
không như bây giờ
biển là hoang vắng

Lời tôi nhỏ bé
tiếng gió thét cao
biển tràn nỗi đau
Tình anh quá lớn
sóng cũng vỡ tan
đời tôi đánh mất

Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn
Vắng anh trên đời
biển thầm than khóc
ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết,
cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau,
hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi
tới phương trời
Biển xưa lắng nghe
trắng xóa nỗi niềm
biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé
trước những khát khao
chìm trong nỗi đau
Tình anh quá lớn
với những đam mê
làm nên oan trái
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng anh trên đời
biển thầm than khóc
ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết,
cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau
hóa kiếp mây ngàn
cô đơn biển cạn.

Có người từ lâu
nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh
không như bây giờ
biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé
trước những khát khao
biển tràn nỗi đau
Tình anh quá lớn
sóng cũng vỡ tan
đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn
Vắng anh trên đời
biển thầm than khóc
ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết,
cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau,
hóa kiếp mây ngàn
cô đơn biển cạn.
Cùng tôi biển chết,
cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau,
hóa kiếp mây ngàn

cô đơn biển cạn.

Show moreShow less