November 12, 2015

Lyrics

שנינו נוסעים במכונית
אני לא יודעת לאן נגיע
כשההגה נמצא בידיים שלך
אתה תמיד חייב להפתיע
אני לא יכולה להפסיק להסתכל על הפנים שלך בתוך הראי
ואתה
מרגיש כל תנועה שולח לטיפה אל השפתיים שלי
שנינו נוסעים במכונית
אתה אומר לי שהדרך תהיה ארוכה
ושאני יכולה להירדם
אחרי זה תספר לי כל מה שקרה
אני לא ישנה סופרת כוכבים
דרך חורים בשמיכה
ואתה עם סיגריה בפה
שר לי עם הרדיו
שיר אהבה
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
ואני אוהב אותך
שנינו נוסעים במכונית
הלוואי שיכולנו לנסוע לנצח
אתה חושב שאני מזמן כבר נרדמתי
ולא מקשיבה
איך אתה עם סיגריה בפה
שר לי עם הרדיו
שיר אהבה
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
ואני אוהב אותך
נשקי אותי חזק
נשקי עד שיכאב
והשמש לא תשקע
את אחת ויחידה
אהובתי המופלאה
.ואני אוהב אותך

Show moreShow less