- ילד של אבא

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Yeled shel aba, Al ma ata cholem?
Ma bo'er lecha ba'lev?
ve'Kama tov she'bata, Be'yachad ze shalem
Be'eynaim she'ro'ot hakol
Ein shum davar ko'ev
Shanim zolgot kmo mayim
Yashar le'shum makom
Larutz rachok, Li'hiyot karov
Yom hofech le'layla ve'layla shuv le'yom
Lehachzik chazak ve'leolam lo la'azov

Ki zman lo otzer
Hu af, nisraf, masach ashan
Heye le'ilan
Tfos yare'ach, Shut al anan,
ve'Ze ha'zman shelcha lizroch
ve'Lada'at ve'laga'at be'hakol
Litrof et ha'olam al tefached lipol
Yeled sheli, Hakol mechake rak lecha
ve'Aba kan tamid lechebek ve'lishmor otcha
Ad sof ha'olam ani lo ozev otcha
Yeled sheli, Lech rak ba'derech shelcha

Yeled shel aba, Roe becha oti
Et ha'yeled she'raiti be'atzmi
ve'Kol ma she'kore lecha
Margish ke'ilu li
Lilmod shuv mechadash ma ani umi
Kadima ve'hala'a, Hakol nimtza becha
ve'Kol yom chadhash hu havtacha
ba'Olam haze yesh tza'ar
Kmo sheyesh simcha
Ten la'ahava shelcha lehovil otcha

Ki zman lo otzer
Hu af, nisraf, masach ashan
Heye le'ilan
Tfos yare'ach, Shut al anan,
ve'Ze ha'zman shelcha lizroch
ve'Lada'at ve'laga'at be'hakol
Litrof et ha'olam al tefached lipol
Yeled sheli, Hakol mechake rak lecha
ve'Aba kan tamid lechebek ve'lishmor otcha
Ad sof ha'olam ani lo ozev otcha
Yeled sheli, Lech rak ba'derech shelcha

Show moreShow less